§ 13 Toimivallan siirto, palkkojen maksuainestojen hyväksyntä

Lataa 

ROIDno-2023-3457

Päätöspäivämäärä

2.11.2023

Päätöksen tekijä

Konsernitalouspäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosäännön 80 §:n mukaan rahoituksen käytännön hoitamisesta vastaa konsernitalouspäällikkö. Palkanlaskennan tuottamien pankkiaineistojen määrä on jatkuvasti suuri, joten toimivaltaa hyväksyä maksatuksia on tarpeen siirtää eteenpäin. 

Kuvaus

Palkanlaskenta siirtyy Rovaniemen kaupungin omaksi toiminnaksi 1.11.2023. Palkanlaskentaprosessiin kuuluu toistuvasti erilaisten pankkiaineistojen maksatus. Pankkiaineistoja ovat mm. maksettavat palkat, palkkiot, ulosotto- ja jäsenmaksutilitykset, puolueverot sekä ns. kassamaksut joita maksetaan yksittäistapauksissa silloin, kun palkka tai merkittävä palkan osa on jäänyt maksamatta varsinaisena palkanmaksupäivänä. 

Palkanlaskennan tuottamien pankkiaineistojen maksatus tapahtuu Sarastian maksuliikennepalvelun toimesta. 

 

 

Päätös

Siirrän toimivaltaani koskien rahoituksen käytännön hoitamista siten, että: 

  • palkanlaskennan tuottamat pankkiaineistot hyväksyy maksuun henkilöstö- ja hallintojohtaja tai palvelussuhdepäällikkö.
  • palkkoihin ja palkkioihin liittyvät, korkeintaan 5 000 euron suuruiset (netto) kassamaksut voidaan maksaa palkka-asiantuntijan tai palkanlaskennan esihenkilön Sarastian maksuliikenteeseen tekemän ilmoituksen mukaisesti ilman erillistä hyväksyntää. Maksuliikenteeseen ilmoituksen tekee eri henkilö, kuin kassamaksun perusteena olevan palkan laskennan suorittanut ja maksuaineiston muodostanut henkilö. 
  • yli 5 000 euron (netto) suuruisten kassamaksujen osalta noudatetaan muiden palkanlaskennan tuottamien pankkiaineistojen hyväksyntämenettelyä.

Allekirjoitus

konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut