§ 81 Asuinpientalotontin 10-10230-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa

Lataa 

ROIDno-2020-2513

Päätöspäivämäärä

7.8.2020

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätös

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Lari ja Laura Sivulalle asuinpientalotontin
10-10230-4 kaupunginhallituksen 5.10.2015 § 342 määrittämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-10-230-4
Tontin pinta-ala: 1445 m2
Kaava: Asemakaava
Kaavamerkintä: AP II
Rakennusoikeus: 361 k-m2
Asuntoalueelle on laadittu kaavan yhteydessä erilliset Rakentamistapaohjeet
Tontin varausaika: 1.9.2020 - 31.3.2021

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 1650,55 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 720 euroa ( v. 2020).

Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä, varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien. Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus / kauppakirja on allekirjoitettava 31.3.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 930,55 euroa ja myyntihinta on 18610,99 euroa (v. 2020 ind. 1968).
Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (260 euroa v. 2020).

Tontinsaajan ilmoituksen mukaan yhteystietoja saa antaa suoramarkkinointiin.

Varausmaksu 1650,55 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 930,55 euroa          3430.alviton.1000.1250.YL34300
Lohkomismaksu 720 euroa                    3294.alviton.1000.4300.YL32941


Kauppahinta 18610,99 euroa                 2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 140 euroa           3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa   3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, päivystys arkipäivisin klo 8.30 - 11.30
 

Allekirjoitus

Sakari Manninen  paikkatietoinsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut