§ 50 Asuinpientalotontin 15-2189-12 vuokraus / myynti Saarenkylässä

Lataa 

ROIDno-2021-700

Päätöspäivämäärä

24.2.2021

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätöksen perustelut

Perheen koko ja asumisväljyys. Lisäksi hakija ei ole saanut aiemmin tonttia kaupungilta.

Päätös


Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Mika Pesoselle asuntotontin 15-2189-12  kaupunginhallituksen 19.10.2020 § 334 päättämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 15-2189-12
Tontin pinta-ala: 1199 m2
Kaava: Asemakaava
Kaavamerkintä: AP I
Rakennusoikeus: 299 k-m2
Tontin varausaika: 1.4. - 30.9.2021

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 3243,41 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 720 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirtyy jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien. Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus / kauppakirja on allekirjoitettava 30.9.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 2523,41 euroa ja myyntihinta on 50468,13 euroa (v. 2021 ind. 1974)

Varausmaksu 3243,41 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 2523,41 euroa               3430.alviton.1000.1250:YL34300
Lohkomismaksu 720 euroa                         3294.alviton.1000.4300.YL32941

Kauppahinta 50468,13 euroa                        2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 180 euroa    3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa   3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Sakari Manninen puh. 040 5229187 etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puhelinpäivystys arkipäivisin klo 8.30 -11.30
rakennusvalvonta@rovaniemi.fi

 

Allekirjoitus

paikkatietoinsinööri  Sakari Manninen

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut