§ 59 Asuinrakennusten tontin 3-3063-2 vuokraus / myynti Etelärinteellä

Lataa 

ROIDno-2020-1791

Päätöspäivämäärä

2.6.2020

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätös

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Inter Nes Oy World Haus:lle / perustettavan yhtiön lukuun
asuinrakennusten tontin 3-3063-2 kaupunginhallituksen 11.6.2018 § 262 päättämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-3-3063-2
Tontin pinta-ala: 1800 m²
Kaavamerkintä: A II u 1/2, II
Asuntoalueelle on laadittu erilliset Rakentamistapaohjeet
Rakennusoikeus: 1000 k-m² + a/k 140 k-m²
Tontin varausaika: 1.7. - 31.12.2020

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 3789,96 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 720 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hakijalle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 31.12.2020 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 3069,96 euroa ja myyntihinta 61399,15 euroa (v. 2020 ind. 1968).

Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimis-
kustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (260 euroa v. 2020).

Hakijan ilmoituksen mukaan yhteystietoja ei saa antaa suoramarkkinointiin.

Varausmaksu 3789,96 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 3069,96 euroa               34300.alviton.1000.1250
Lohkomismaksu 720 euroa                           3294.alviton.1000.4300.YL32941

Kauppahinta 61399,15 euroa                     2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 140 euroa    3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa   3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, päivystys arkipäivisin klo 8.30 -11.30 puh. 016 3221

 

Allekirjoitus

Sakari Manninen   paikkatietoinsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut