§ 47 Asuirakennuspaikan no 4 vuokraus / myynti Rautiosaaressa

Lataa 

ROIDno-2020-1543

Päätöspäivämäärä

8.5.2020

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätös

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Piia ja Oskari Ylitalolle
noin 3000 m² suuruisen maa-alueen, joka muodostuu kiinteistöstä 698-406-1-57
kaupunginhallituksen 18.11.2019 § 391 päättämin luovutusehdoin. 
Maa-alue muodostaa asuinrakennuspaikan no 4 Rautiosaaressa.

Kiinteistötunnus: 698-406-1-57
Rakennuspaikan pinta-ala: 3000 m²
Rakennuspaikkaa ei ole lohkottu
Kaavamerkintä: AP
Rakennusoikeus: Kaavamääräysten mukainen
Rakennuspaikan varausaika: 1.7. - 31.12.2020

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen
mukaisen varausmaksun 1438,86 euroa, joka muodostuu rakennuspaikan
vuosivuokrasta ja karttapakettimaksusta 75 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa ja
rakennuspaikka siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa rakennuspaikan luovutukseen varausaikana, niin maksettu
vuosivuokra hyvitetään rakennuspaikan hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa varauksen hakija menettää maksetun varausmaksun kokonaisuudessaan.

Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 31.12.2020 mennessä.
Rakennuspaikan vuosivuokra on 1363,86 euroa ja myyntihinta 27277,21 euroa
(v. 2020 ind. 1968).

Mikäli hakija ostaa rakennuspaikan, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimis-
kustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan
mukaisesti (260 euroa v. 2020).

Hakijan ilmoituksen mukaan yhteystietoja ei saa antaa suoramarkkinointiin.

Tontin vuosivuokra 1363,86 euroa              34300.alviton.1000.1250
Karttapakettimaksu 75,00 euroa                 3294.alv24%.1000.4305.YL32940


Kauppahinta 27277,21 euroa                      2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 140 euroa       3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa      3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut rakennuspaikan luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta puh. 016 3221

Allekirjoitus

Sakari Manninen  paikkatietoinsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut