§ 17 Asuntotontin 10-10255-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa

Lataa 

ROIDno-2021-132

Päätöspäivämäärä

25.1.2021

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätöksen perustelut

Ainoa hakija tontille.

Päätös


Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Tuomas ja Iina Jylhälle asuntotontin
10-10255-6 kaupunginhallituksen 5.10.2015 § 342 päättämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-10-255-6
Tontin pinta-ala: 1201 m2
Kaava: Asemakaava
Kaavamerkintä: AO II  (pakollinen määräys)
Rakennusoikeus: 240 k-m2
Asuntoalueelle on laadittu kaavan yhteydessä erilliset Rakentamistapaohjeet
Tontin varausaika: 1.3. - 31.8.2021

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 1278,56 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 720 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirtyy jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien. Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus / kauppakirja on allekirjoitettava 31.8.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 558,56 euroa ja myyntihinta on 11171,18 euroa (v. 2021 ind. 1974).
Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (300 euroa v. 2021).

Hakijan ilmoituksen mukaan yhteystietoja ei saa antaa suoramarkkinointiin.

Varausmaksu 1278,56 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 558,56 euroa                 3430.alviton.1000.1250:YL34300
Lohkomismaksu 720 euroa                           3294.alviton.1000.4300.YL32941

Kauppahinta 11171,18 euroa                        2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 180 euroa    3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa   3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puhelinpäivystys arkipäivisin klo 8.30 -11.30
rakennusvalvonta@rovaniemi.fi

 

Allekirjoitus

paikkatietoinsinööri  Sakari Manninen

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut