§ 93 Asuntotontin 10-10262-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa

Lataa 

ROIDno-2020-2710

Päätöspäivämäärä

27.8.2020

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätöksen perustelut

Lotvosen ja Vainion perhe jää käytännössä ainoaksi hakijaksi tontille.

Päätös

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Lilli Lotvoselle ja Sami Vainiolle
asuntotontin 10-10262-3 kaupunginhallituksen 5.10.2015 § 342 päättämin
luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-10-262-3
Tontin pinta-ala: 1179 m2
Kaava: Asemakaava
Kaavamerkintä: AO I
Rakennusoikeus: 236 k-m2
Asuntoalueelle on laadittu kaavan yhteydessä erilliset Rakentamistapaohjeet
Tontin varausaika: 1.10. 2020 - 31.3.2021

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 1266,66 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 720 euroa ( v. 2020).
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien. Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus / kauppakirja on allekirjoitettava 31.3.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 546,66 euroa ja myyntihinta on 10933,22 euroa (v. 2020 ind. 1968).
Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (260 euroa v. 2020).

Hakijan ilmoituksen mukaan yhteystietoja ei saa antaa suoramarkkinointiin.

Varausmaksu 1266,66 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 546,66 euroa                 3430.alviton.1000.1250.YL34300
Lohkomismaksu 720 euroa                           3294.alviton.1000.4300.YL32941

Kauppahinta 10933,22 euroa                        2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 140 euroa    3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa   3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puhelinpäivystys arkisin klo 8.30 - 11.30

 

Allekirjoitus

Sakari Manninen  paikkatietoinsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut