§ 33 Asuntotontin 10-10296-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa

Lataa 

ROIDno-2021-344

Päätöspäivämäärä

5.2.2021

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätöksen perustelut

Paikkatieto ja tonttipalvelun kaupungingeodeetin ja paikkatietoinsinöörin suorittamassa arvonnassa tontin sai Simo Kivelä.

Päätös


Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Simo Kivelälle asuntotontin 10-10296-1 kaupunginhallituksen 5.10.2015 § 342 päättämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-10-296-1
Tontin pinta-ala: 1190 m2
Kaava: Asemakaava
Kaavamerkintä: AO I
Rakennusoikeus: 238 k-m2
Asuntoalueelle on laadittu kaavan yhteydessä erilliset Rakentamistapaohjeet
Tontin varausaika: 1.4. - 30.9.2021

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 1211,95 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 720 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirtyy jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien. Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus / kauppakirja on allekirjoitettava 30.9.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 491,95 euroa ja myyntihinta on 9839 euroa (v. 2021 ind. 1974).
Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (300 euroa v. 2021).

Varausmaksu 1211,95 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 491,95 euroa                3430.alviton.1000.1250:YL34300
Lohkomismaksu 720 euroa                          3294.alviton.1000.4300.YL32941

Kauppahinta 9839 euroa                              2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 180 euroa     3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa    3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puhelinpäivystys arkipäivisin klo 8.30 -11.30
rakennusvalvonta@rovaniemi.fi

 

Allekirjoitus

paikkatietoinsinööri   Sakari Manninen

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut