§ 83 Asuntotontin 11-11324-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä

Lataa 

ROIDno-2020-2510

Päätöspäivämäärä

7.8.2020

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätös

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Paula Holmille asuntotontin
11-11324-1 kaupunginhallituksen 20.12.2010 § 406 määrittämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-11-324-1
Tontin pinta-ala: 1162 m2
Kaava: Asemakaava
Kaavamerkintä: AO I
Rakennusoikeus: 290 k-m2
Asuntoalueelle on laadittu kaavan yhteydessä erilliset Rakentamistapaohjeet
Tontin varausaika: 1.9.2020 - 31.3.2021

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 1513,12 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 720 euroa ( v. 2020).

Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien. Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus / kauppakirja on allekirjoitettava 31.3.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 793,12 euroa ja myyntihinta on 15862,31 euroa (v. 2020 ind. 1968).
Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (260 euroa v. 2020).

Hakijan ilmoituksen mukaan yhteystietoja ei saa antaa suoramarkkinointiin.

Varausmaksu 1513,12 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 793,12 euroa              3430.alviton.1000.1250.YL34300
Lohkomismaksu 720 euroa                        3294.alviton.1000.4300.YL32941

Kauppahinta 15862,31 euroa                     2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 140 euroa      3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa      3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, päivystys arkipäivisin klo 8.30 - 11.30
 

 

Allekirjoitus

Sakari Manninen  paikkatietoinsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut