§ 110 Asuntotontin 11-11328-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä

Lataa 

ROIDno-2020-3006

Päätöspäivämäärä

23.9.2020

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätös


Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Kimmo ja Valeria Kunnarille asuntotontin
11-11328-1 Pöykkölästä kaupunginhallituksen 20.12.2010 § 406 määrittämin
luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-11-328-1
Tontin pinta-ala: 1076 m2
Kaava: Asemakaava
Kaavamerkintä: AO I
Rakennusoikeus: 269 k-m2
Asuntoalueelle on laadittu kaavan yhteydessä erilliset Rakentamistapaohjeet
Tontin varausaika: 1.11.2020 - 30.4.2021

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 1454,42 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 720 euroa ( v. 2020).

Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien. Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus / kauppakirja on allekirjoitettava 30.4.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 734,42 euroa ja myyntihinta on 14688,33 euroa (v. 2020 ind. 1968).
Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (260 euroa v. 2020).

Tontinsaajan ilmoituksen mukaan yhteystietoja ei saa antaa suoramarkkinointiin.

Varausmaksu 1454,42 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 734,42 euroa             3430.alviton.1000.1250.YL34300
Lohkomismaksu 720 euroa                       3294.alviton.1000.4300.YL32941


Kauppahinta 14688,33 euroa                    2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 140 euroa      3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa      3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puhelinpäivystys arkipäivisin klo 8.30 - 11.30
puh. 016 3221 /vaihde)

 

Allekirjoitus

paikkatietoinsinööri  Sakari Manninen

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut