§ 42 Asuntotontin 11-11341-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä

Lataa 

ROIDno-2020-1504

Päätöspäivämäärä

6.5.2020

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätös

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Toni Nevalalle ja Sanna Sankalalle
asuntotontin 11-11341-1 kaupunginhallituksen 11.8.2014 § 335 määrittämin
luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-11-341-1
Tontin pinta-ala: 1200 m2
Kaava: Asemakaava
Kaavamerkintä: AO I
Rakennusoikeus: 300 k-m2
Asuntoalueelle on laadittu kaavan yhteydessä erilliset Rakentamistapaohjeet
Tontin varausaika: 1.7. - 31.12.2020.

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 1294,78 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 720 euroa ( v. 2020).
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien. Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus / kauppakirja on allekirjoitettava 31.12.2020 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 574,78 euroa ja myyntihinta on 11495,62 euroa (v. 2020 ind. 1968).
Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (260 euroa v. 2020).

Tontinsaajan ilmoituksen mukaan yhteystietoja saa antaa suoramarkkinointiin.

Varausmaksu 1294,78 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 574,78 euroa              3430.alviton.1000.1250.YL34300
Lohkomismaksu 720 euroa                        3294.alviton.1000.4300.YL32941

Kauppahinta 11495,62 euroa                      2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 140 euroa      3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa     3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puh. 016 3221

 

Allekirjoitus

Sakari Manninen  paikkatietoinsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut