§ 71 Asuntotontin 17-5576-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa

Lataa 

ROIDno-2020-2239

Päätöspäivämäärä

26.6.2020

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätöksen perustelut

Hakijoiden ilmoittama, asumaan tulevien henkilöiden lukumäärä.

Päätös


Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Pasi Vaaralalle, Tapani Vaaralalle,
Tero Juotasniemelle ja Jani Juotasniemelle perustettvan yhtiön lukuun
asuntotontin 17-5576-1 kaupunginhallituksen 11.6.2018 § 263
päättämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-17-5576-1
Tontin pinta-ala: 1350 m²
Kaavamerkintä: AO 3/4 r II
Rakennusoikeus: 270 k-m²
Katajarinteen asuntoalueelle on laadittu kaavan yhteydessä erilliset
Rakentamistapaohjeet
Mahdollisen kiinteistökohtaisen jätevesipumppaamon rakentamis- ja
ylläpitokustannukset kuuluvat tontin rakentajan kustannuksiin.
Tontin varausaika: 1.9.2020 - 28.2.2021

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 1305,96 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 720 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hakijalle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 28.2.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 585,96 euroa ja myyntihinta 11719,15 euroa (v. 2020 ind. 1968).

Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset
sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (260 euroa v. 2020).

Hakijan ilmoituksen mukaan yhteystietoja ei saa antaa suoramarkkinointiin.
 

Varausmaksu 1305,96 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 585,96 euroa           3430.alviton.1000.1250.YL34300
Lohkomismaksu 720 euroa                     3294.alviton.1000.4300.YL32941


Kauppahinta 11719,15 euroa                  2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 140 euroa           3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa   3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, päivystys arkipäivisin klo 8.30 - 11.30
päivystys puh. 016 3221

 

Allekirjoitus

Sakari Manninen  paikkatietoinsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut