§ 90 Asuntotontin 17-5578-2 vuokraus / myynti Nivavaarassa

Lataa 

ROIDno-2020-2779

Päätöspäivämäärä

27.8.2020

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätös

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Anssi Leikakselle ja Laura Muotkalle
asuntotontin 17-5578-2 kaupunginhallituksen 11.6.2018 § 263 päättämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-17-5578-2
Tontin pinta-ala: 1315 m²
Kaavamerkintä: AO 3/4 r II (pakollinen määräys)
Rakennusoikeus: 263 k-m²
Katajarinteen asuntoalueelle on laadittu kaavan yhteydessä erilliset
Rakentamistapaohjeet
Mahdollisen kiinteistökohtaisen jätevesipumppaamon rakentamis- ja
ylläpitokustannukset kuuluvat tontin rakentajan kustannuksiin
Tontin varausaika: 1.10.2020 - 31.3.2021

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 1290,77 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 720 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hakijalle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 31.3.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 570,77 euroa ja myyntihinta 11415,32 euroa (v. 2020 ind. 1968).

Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimis-
kustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (260 euroa v. 2020).

Hakijan ilmoituksen mukaan yhteystietoja ei saa antaa suoramarkkinointiin.

Varausmaksu 1290,77 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 570,77 euroa             3430.alviton.1000.1250.YL34300
Lohkomismaksu 720 euroa                       3294.alviton.1000.4300.YL32941Kauppahinta 11415,32 euroa                    2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 140 euroa       3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa      3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puhelinpäivystys arkipäivisin klo 8.30 - 11.30
 

 

Allekirjoitus

Sakari Manninen  paikkatietoinsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut