§ 103 Asuntotontin 8-8222-4 vuokraus / myynti Länsikankaalla

Lataa 

ROIDno-2020-2858

Päätöspäivämäärä

10.9.2020

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätös


Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Saila Männylle ja Lauri Hervalle 
asuntotontin 8-8222-4  kaupunginhallituksen 13.2.2017 § 87 päättämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-8-8222-4
Tontin pinta-ala: 1200 m²
Kaavamerkintä: AO I u½
Rakennusoikeus: 240 k-m²
Tontin varausaika: 1.10.2020 - 31.3.2021

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 1306,39 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 720 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 31.3.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 586,39 euroa ja myyntihinta 11727,75 euroa (v. 2020 ind. 1968).

Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimis-
kustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (260 euroa v. 2020).

Hakijan ilmoituksen mukaaan yhteystietoja ei saa antaa suoramarkkinointiin.

Varausmaksu 1306,39 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 586,39 euroa              34300.alviton.1000.1250
Lohkomismaksu 720 euroa                        3294.alviton.1000.4300.YL32941


Kauppahinta 11727,75 euroa                     2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 140 euroa       3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa      3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puhelinpäivysty klo 8.30 - 11.30
puh. 016 3221

 

 

Allekirjoitus

Sakari Manninen  paikkatietoinsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut