§ 96 Asuntotontin 8-8223-3 vuokraus / myynti Länsikankaalla

Lataa 

ROIDno-2020-2928

Päätöspäivämäärä

10.9.2020

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätös

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Onnenasentajat Oy:lle asuntotontin 
8-8223-3 kaupunginhallituksen 13.2.2017 § 87 määrittämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-8-8223-3
Tontin pinta-ala: 1200 m2
Kaava: Asemakaava
Kaavamerkintä: AO I u1/2
Rakennusoikeus: 240 k-m2
Tontin varausaika: 1.11.2020 - 30.4.2021

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 1306,39 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 720 euroa (v. 2020).
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus / kauppakirja on allekirjoitettava 30.4.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 586,39 euroa ja myyntihinta 11727,75 euroa (v. 2020 ind. 1968).

Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (260 euroa v. 2020).

Varausmaksu 1306,39 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 586,39 euroa              3430.alviton.1000.1250.YL34300
Lohkomismaksu 720 euroa                       3294.alviton.1000.4300.YL32941


Kauppahinta 11727,75 euroa                    2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 140 euroa      3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa      3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puhelinpäivystys arkipäivisin klo 8.30 - 11.30
puh. 016 3221 (vaihde)

Allekirjoitus

paikkatietoinsinööri  Sakari Manninen

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut