§ 38 Asuntotontin 8-8223-5 vuokraus / myynti Länsikankaalla

Lataa 

ROIDno-2021-439

Päätöspäivämäärä

8.2.2021

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätöksen perustelut

Ainoa hakija tontille.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Harri Mälliselle asuntotontin
8-8223-5 kaupunginhallituksen 13.2.2017 § 87 päättämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-8-8223-5
Tontin pinta-ala: 1452 m²
Kaavamerkintä: AO I u½
Rakennusoikeus: 290 k-m²
Tontin varausaika: 1.4. - 30.9.2021

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 1431,69 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 720 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 30.9.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 711,69 euroa ja myyntihinta 14233,84 euroa (v. 2021 ind. 1974).

Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimis-
kustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (300 euroa v. 2021).

Varausmaksu 1431,69 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 711,69 euroa             3430.alviton.1000.1250.YL34300
Lohkomismaksu 720 euroa                       3294.alviton.1000.4300.YL32941


Kauppahinta 14233,84 euroa                     2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 180 euroa      3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa     3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266  teija.hautaniemi@rovaniemi.fi
 

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puhelinpäivystys arkipäivisin klo 8.30 - 11.30
rakennusvalvonta@rovaniemi.fi

 

 

Allekirjoitus

paikkatietoinsinööri  Sakari Manninen

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut