§ 135 Asuntotontin 8-8224-4 vuokraus / myynti Länsikankaalla

Lataa 

ROIDno-2020-3751

Päätöspäivämäärä

9.12.2020

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätöksen perustelut

Ainoa hakija tontille.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Tero Niemelälle
asuntotontin 8-8224-4 kaupunginhallituksen 13.2.2017 § 87 päättämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-8-8224-4
Tontin pinta-ala: 1350 m²
Kaavamerkintä: AO I u½
Rakennusoikeus: 270 k-m²
Tontin varausaika: 1.2. - 31.7.2021

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen
mukaisen varausmaksun 1379,69 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja
lohkomismaksusta 720 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu
hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 31.7.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 659,69 euroa ja myyntihinta 13193,72 euroa (v. 2020 ind. 1968).

Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimis-
kustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan
mukaisesti (260 euroa v. 2020).

Hakijan ilmoituksen mukaan yhteystietoja saa antaa suoramarkkinointiin
 

Varausmaksu 1379,69 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 659,69 euroa             3430.alviton.1000.1250.YL.34300
Lohkomismaksu 720 euroa                       3294.alviton.1000.4300.YL.32941

Kauppahinta 13193,72 euroa                     2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 140 euroa       3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa      3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puhelinpäivystys arkipäivisin klo 8.30 - 11.30
rakennusvalvonta@rovaniemi.fi


 

Allekirjoitus

paikkatietoinsinööri Sakari Manninen

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut