§ 51 Asuntotonttia 10-10253-1 koskevan varausajan jatkamisesta Vennivaarassa

Lataa 

ROIDno-2019-2597

Päätöspäivämäärä

18.5.2020

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätös

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Lapin Sisustuspalvelu Oy:lle
/perustettavan yhtiön lukuun asuntotontin 10-10253-1 kaupungin-
hallituksen 5.10.2015 § 342 päättämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-10-253-1
Tontin pinta-ala: 1185 m2
Kaava: Asemakaava
Kaavamerkintä: AO II (pakollinen määräys)
Rakennusoikeus: 237 k-m2
Asuntoalueelle on laadittu kaavan yhteydessä erilliset Rakentamistapaohjeet
Tontin varausaika: 1.10.2019 - 31.3.2020
Tontin jatkettu varausaika: 1.4. - 30.9.2020

Lapin Sisustuspalvelu Oy on maksanut kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204
päätöksen mukaisen varausmaksun 1263,86 euroa, joka muodostuu perusmaksusta
ja lohkomismaksusta 720 euroa ( v. 2019).

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu
hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien. Hakijan
peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus / kauppakirja on allekirjoitettava 30.9.2020 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 543,86 euroa ja myyntihinta on 10877,18 euroa
(v. 2019 ind. 1948).
Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset sekä
kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (260 euroa v. 2019).

Tontin varausajan jatkamista koskevan päätösmaksun suuruus on 150 euroa (sis. alv.24%). Mikäli maksua ei ole maksettu laskun eräpäivään mennessä, tämä päätös raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Kaupunginhallituksen hinnoittelupäätös 20.6.2011 § 205

Päätösmaksu 150 euroa                             3530.alv24%.1000.4300.YL35301


Varausmaksu 1263,86 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 543,86 euroa                 34300.alviton.1000.1250
Lohkomismaksu 720 euroa                           3294.alviton.1000.4300.YL32941

Kauppahinta 10877,18 euroa                        2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 140 euroa    3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa   3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puh. 016 3221

 

Allekirjoitus

Sakari Manninen  paikkatietoinsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut