§ 119 Asuntotonttia 10-10258-3 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa

Lataa 

ROIDno-2020-646

Päätöspäivämäärä

21.10.2020

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätöksen perustelut

Esteitä varausajan jatkamiselle ei ole.

Päätös

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Satu Aholalle ja Markku Vaattovaaralle
asuntotontin 10-10258-3 kaupunginhallituksen 5.10.2015 § 342 päättämin
luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-10-258-3
Tontin pinta-ala: 1271 m²
Kaavamerkintä: AO I
Rakennusoikeus: 254 k-m²
Asunto-alueelle on laadittu kaavan yhteydessä erilliset Rakentamistapaohjeet
Tontin varausaika: 1.5. - 31.10.2020
Tontin jatkettu varausaika: 1.11.2020 - 30.4.2021

Hakijat ovat maksaneet kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 1309,32 euroa, joka muodostuu vuosivuokrasta ja
lohkomismaksusta 720 euroa.
Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijoiden peruessa tonttivarauksen hakijoille palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 30.4.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 589,32 euroa ja myyntihinta 11786,36 euroa (v. 2020 ind. 1968).

Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakijat maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset
sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti
(260 euroa v. 2019).

Tontin varausajan jatkamista koskevan päätösmaksun suuruus on 150 euroa
(sis.alv.24 %). Mikäli maksua ei ole maksettu laskun eräpäivään mennessä,
tämä päätös raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.
Kaupunginhallituksen hinnoittelupäätös 20.6.2011 § 205.

Päätösmaksu 150 euroa                         3530.alv245.1000.4300.YL35301


Varausmaksu 1309,32 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 589,32 euroa              3430.alviton.1000.1250.YL34300
Lohkomismaksu 720 euroa                        3294.alviton.1000.4300.YL32941

Kauppahinta 11786,36 euroa                     2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 140 euroa       3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa      3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
 

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puhelinpäivystys arkipäivisin klo 8.30 - 11.30
p. 016 3221 (Vaihde)

 

 

Allekirjoitus

paikkatietoinsinööri  Sakari Manninen

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut