§ 100 Asuntotonttia 10-10261-1 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa

Lataa 

ROIDno-2019-3616

Päätöspäivämäärä

10.9.2020

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätös


Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy JMP-Simontaival Oy:lle
asuntotontin 10-10261-1 kaupunginhallituksen 5.10.2015 § 342
päättämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-10-261-1
Tontin pinta-ala: 1223 m²
Kaavamerkintä: AO I
Rakennusoikeus: 245 k-m²
Asunto-alueelle on laadittu kaavan yhteydessä erilliset Rakentamistapaohjeet
Tontin varausaika: 1.3. - 31.8.2020
Tontin jatkettu varausaika: 1.9.2020 - 28.2.2021

Hakija on maksanut kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 1281,30 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 720 euroa.
Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hakijalle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 28.2.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 561,30 euroa ja myyntihinta 11225,99 euroa (v. 2019 ind. 1948).

Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset
sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti
(260 euroa v. 2019).

Tontin varausajan jatkamista koskevan päätösmaksun suuruus on 150 euroa
(sis.alv.24 %). Mikäli maksua ei ole maksettu laskun eräpäivään mennessä,
tämä päätös raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.
Kaupunginhallituksen hinnoittelupäätös 20.6.2011 § 205.

Päätösmaksu 150 euroa                         3530.alv245.1000.4300.YL35301

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
 

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puhelinpäivystys arkipäivisin klo 8.30 - 11.30
puh. 016 3221 (vaihde)

 

Allekirjoitus

paikkatietoinsinööri  Sakari Manninen

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut