§ 86 Asuntotonttia 17-5582-4 koskevan varausajan jatkaminen Nivavaarassa

Lataa 

ROIDno-2019-3802

Päätöspäivämäärä

14.8.2020

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätös

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Anniina Hirsivaaralle ja Miikka Ollilalle
asuntotontin 17-5582-4 kaupunginhallituksen 11.6.2018 § 263 päättämin
luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-17-5582-4
Tontin pinta-ala: 1530 m²
Kaavamerkintä: AO 3/4 r II
Rakennusoikeus: 306 k-m²
Katajarinteen asuntoalueelle on laadittu kaavan yhteydessä erilliset
Rakentamistapaohjeet
Mahdollisen kiinteistökohtaisen jätevesipumppaamon rakentamis- ja
ylläpitokustannukset kuuluvat tontin rakentajan kustannuksiin.
Tontin varausaika: 1.2. - 31.7.2020
Tontin jatkettu varausaika: 1.8.2020 - 31.1.2021

Hakija on maksanut kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen
varausmaksun 1377,34 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomis-
maksusta 720 euroa.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hakijalle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 31.1.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 657,34 euroa ja myyntihinta 13146,72 euroa (v. 2019 ind. 1948).

Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset
sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (260 euroa v. 2019).

Hakijan ilmoituksen mukaan yhteystietoja ei saa antaa suoramarkkinointiin.

Tontin varausajan jatkamista koskevan päätösmaksun suuruus on 150 euroa
(sis.alv.24 %). Mikäli maksua ei ole maksettu laskun eräpäivään mennessä,
tämä päätös raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.
Kaupunginhallituksen hinnoittelupäätös 20.6.2011 § 205.

Päätösmaksu 150 euroa                         3530.alv245.1000.4300.YL35301

Varausmaksu 1377,34 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 657,34 euroa           3430.alviton.1000.1250.YL34300
Lohkomismaksu 720 euroa                     3294.alviton.1000.4300.YL32941


Kauppahinta 13146,72 euroa                  2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 140 euroa           3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa   3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, päivystys arkipäivisin klo 8.30 - 11.30
 

 

Allekirjoitus

Sakari Manninen  paikkatietoinsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut