§ 63 Korjauspäätös asuntotontin 10-302-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa

Lataa 

ROIDno-2021-744

Päätöspäivämäärä

5.3.2021

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätöksen perustelut

Saraniemet eivät ole aiemmin saaneet tonttia kaupungilta ja he rakentavat talon omaan käyttöön.

Päätös


Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Maria ja Jukka Saraniemelle asuntotontin 10-302-3 kaupunginhallituksen 5.10.2015 § 342 päättämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-10-302-3
Tontin pinta-ala: 1393 m2
Kaava: Asemakaava
Kaavamerkintä: A0 II (3/4)
Rakennusoikeus: 278 k-m2
Asuntoalueelle on laadittu kaavan yhteydessä erilliset Rakentamistapaohjeet
Tontin varausaika: 1.4. - 30.9.2021

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 1295,87 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 720 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirtyy jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien. Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus / kauppakirja on allekirjoitettava 30.9.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 575,87 euroa ja myyntihinta on 11517,41 euroa (v. 2021 ind. 1974)

Varausmaksu 1295,87 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 575,87 euroa               3430.alviton.1000.1250:YL34300
Lohkomismaksu 720 euroa                         3294.alviton.1000.4300.YL32941

Kauppahinta 11517,41 euroa                        2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 180 euroa    3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa   3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Sakari Manninen puh. 040 5229187 etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puhelinpäivystys arkipäivisin klo 8.30 -11.30
rakennusvalvonta@rovaniemi.fi

 

Allekirjoitus

paikkatietoinsinööri  Sakari Manninen

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut