§ 64 Tien nimeäminen / Sortosenpolku Paavalniemellä

Lataa 

ROIDno-2020-2074

Päätöspäivämäärä

11.6.2020

Päätöksen tekijä

Paikkatietoinsinööri

Päätöksen perustelut

Osoitejärjestelmän selventämiseksi on tie syytä nimetä omalla nimellä, jotta kiinteistöille saadaan yksiselitteiset osoitteet.

 

Päätös

Päätän, että Sortosentieltä kääntyvä karttaliitteen mukainen tie nimetään Sortosenpolku nimiseksi tieksi. Päätös tulee voimaan heti sen laillistuttuaan, josta ilmoitetaan erikseen asianosaisille.

Allekirjoitus

Sakari Manninen, paikkatietoinsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut