§ 12 Akustoivien verhojen hankintapäätös

Lataa 

ROIDno-2023-1256

Päätöspäivämäärä

24.4.2023

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen peruste

Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeet 10.1.2018,​ kohta 4.6.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluilla on tarve hankkia Valtakatu 16 sijaitseviin asiakaspalvelutiloihin akustoivat verhot. Tilaaja on tehnyt markkinakartoitusta ja selvittänyt hintatasoa kahdelta yritykseltä, joilla on tarjota tilaajan tarvitsemia akustoivia verhoja paikan päälle asennettuna. Tilaaja pyysi hintatietoja Rovapikkis Oy:ltä ja Eurokankaalta.. Eurokankaan tarjoushinta oli edullisempi ja sen katsottiin olevan yleiseen hintatasoon nähden kohtuullinen.

Tiloihin hankitaan yhteensä 32 kpl verhoja kiskoineen, valmiiksi asennettuna. Verhokankaat ovat akustoivia ja paloturvallisia. 

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon (60 000 €) alittava pienhankinta ja hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeiden mukaisesti hankinnan, jonka arvo on alle 10 000 € (alv 0%) voi suorittaa suorahankintana.

 

Päätös

Päätän hankkia akustoivat ja paloturvalliset verhot kiskoineen asennettuna edellä mainituin perustein Eurokankaalta. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 3231,18€.

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö elinkeinot ja työllisyys, Sanna Mäensivu

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut