§ 32 Arctic AHA! foorumin ja Global Design Talks – sarjan tuottaminen

Lataa 

ROIDno-2021-558

Päätöspäivämäärä

30.11.2022

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen peruste

Tahkokallio Design Oy:llä on monivuotinen kokemus muotoilualan foorumeiden fasilitoinnista, tarvittavat kansainväliset kontaktit ja yhteistyöverkostot muotoilualan avaintoimijoihin sekä muotoiluintensiivisten organisaatioiden avainhenkilöihin. 

Kuvaus

Rovaniemen elinvoimalautakunta on päätöksellään 31.5.2022 )§ 93) myöntänyt 30 000 euron rahoituksen Arctic Design Week -tapahtuman tuottamiseen vuonna 2023.  Arctic Design Week ohjelmiston yksi kolmesta pääsisällöistä on Arctic AHA! foorumi, jossa keskiössä on ko muotoiluviikon pääteeman käsittely kutsuttavien asiantuntijoiden toimesta. Asiantuntijafoorumin laadukas toteutus ja onnistuminen pohjautuu ammattimaiseen fasilitointiin, osaavan kansainvälisen asiantuntiverkoston tuntemusta ja valintakriteeristön hallintaa sekä kyvykkyyttä työstää toimivat toimeksiantojen kutsuttaville asiantuntijoille. Global Design Talks –konsepti ja pilotointi on toteutettu vuoden 2021-2022 aikana yhteistyössä Tahkokallio Desigin ja Päivi Tahkokallion toimesta.

Tahkokallio Design on jättänyt liitteenä olevan tarjouksen Arctic AHA! ja Global Design Talks –sarjan suunnittelusta, valmistelusta ja toteutuksesta vuoden 2023 Arctic Design Weekillä. Tarjouken kokonaishinta on 8500 euroa.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki ostaa Arctic AHA! foorumin ja Global Design Talks – sarjan tuottamisen Tahkokallio Design Oy:ltä liitteenä olevan tarjouksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Tuula Rintala-Gardin

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut