§ 21 Cv kuvauspalvelun hankinta/Osaamo-hanke

Lataa 

ROIDno-2022-3342

Päätöspäivämäärä

22.8.2022

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Kuvaus

 1. Hankinnan kohde

Rovaniemen kaupungin hallinnoima Osaamo -kohtaantoa edistämässä -hanke järjestää erilaisia tilaisuuksia työnhakijoille, kuten rekrytointitilaisuuksia. Tilaisuudet järjestetään tavallisesti Rovaniemen keskustan alueella esim. Hotel Santa Clausissa tai Osaamon tiloissa. 

Aiempien tilaisuuksien ja muun asiakastyön yhteydessä on tullut esille työnhakijoiden toive laadukkaisiin CV-kuviin. Osaamo pyysi tarjouksia palvelusta CV-valokuvien ottamiseen eri tapahtumien yhteydessä tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyynnön mukaan palvelun tuli sisältää itse kuvaus, kuvankäsittely ja kuvan sujuva toimittaminen asiakkaalle.

Palvelun hinta pyydettiin ilmoittamaan yksikköhintana €/kuvaus/asiakas (alv 0 %). Hintaan tuli sisältyä kaikki palvelun tuottamisesta ja sopimuksen mukaisista ehdoista aiheutuvat kustannukset. Palvelun hinta on sitova koko sopimuskauden ajan 30.8.2022-30.6.2023. Tilaaja ei maksa mitään erillisiä kustannuksia, kuten laskutuslisiä tai matkakuluja eikä sitoudu ennalta tiettyyn hankintamäärää, vaan palvelua hankitaan tarpeen mukaan. Tarjoajan tulee sitoutua tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. 

2. Ilmoitus- ja hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Tarjouksia pyydettiin kolmelta paikalliselta palveluntuottajalta 5.8.2022 sähköpostitse lähetetyllä tarjouspyynnöllä.

3. Saadut tarjoukset

Määräaikaan (14.8.2022) mennessä tarjouksen jättivät Valokuvaamo Kipinä ja Studio Artica.

4. Tarjoajien soveltuvuus

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tilaaja selvittää voittaneilta tarjoajilta pyydetyt selvitykset ja todistukset viimeistään ennen sopimuksen/tilauksen tekemistä.

5. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että molemmat tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

6. Tarjousten hintavertailu

Tarjouspyynnön mukaisesti, hankinnan valintaperusteena on halvin vertailuhinta. Tilaaja valitsee palveluntuottajaksi kaksi tarjouspyynnön ehdot täyttävää, halvimman vertailuhinnan saanutta tarjoajaa. Tilaaja hankkii palvelua valituilta palveluntuottajilta noudattaen pääsääntöisesti kilpailutuksessa hintojen perusteella muodostunutta etusijajärjestystä.

Tarjousten vertailuhinnat (alv 0 %):

1. Valokuvaamo Kipinä 38,00 €

2. Studio Artica 70,00 €

Valokuvaamo Kipinän tarjous oli vertailuhinnaltaan edullisempi.

 

Päätös

Päätän, että CV-valokuvaus hankitaan ensisijaisesti halvimman vertailuhinnan saaneelta Valokuvaamo Kipinältä. Mikäli Valokuvaamo Kipinä ei ole käytettävissä, hankitaan CV-valokuvaus toiseksi sijoittuneelta Studio Articalta.

 

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö elinkeinot ja työllisyys Tuula Rintala-Gardin

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut