§ 30 Etiäinen -verkkopalvelun käyttöliittymän uudistuksen konseptointi

Lataa 

ROIDno-2022-4505

Päätöspäivämäärä

24.11.2022

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen peruste

Hankinta toteutetaan suorahankintana Tietotalo Infocenter Oy:ltä, joka tarjoaa konseptoinnin hintaan 15840 euroa. Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjetta. Seuraavat tekniset ja toiminnalliset sekä laadulliset syyt ovat suorahankinnan ja konseptin toteuttajan valinnan perusteena:

  • Olemassa olevan alustan, toteutuksen ja prosessin tuntemus.
  • Tiedonhallinta Rovaniemen kaupungilla käytössä olevalla alustalla (Infoweb Core).
  • Headless-ratkaisu mahdollistaa käytetyn datan jakamisen myös muihin Rovaniemen julkaisukanaviin tai muihin palveluportaaleihin.
  • Tunnettu ja palkittu referenssitoteutus, Suomenlinnan digiopas (2022).
  • Palvelun kustannustehokas toteutus ja ylläpito.
  • Helppo jakelu ja käyttöönotto.
  • Mahdollisuus suoraan viestimiseen loppukäyttäjälle.
  • Loppukäyttäjän laitteen rajapintojen käytettävyys (geolokaatio).

Kuvaus

Vuonna 2013 julkaistun Etiäinen-verkkopalvelun käyttöliittymä uudistetaan vastaamaan nykyteknologian mahdollisuuksia ja saavutettavuuslainsäädäntöä. 

Etiäinen on vakiinnuttanut asemansa Rovaniemen luonto- ja virkistyskohteiden digitaalisena kotipaikkana. Se on tunnettu brändi, ja kävijämäärät ovat huomattavia (esim. 1.5.-4.9.2022 välisenä aikana 44 000 käyttökertaa). 80 % käyttäjistä käyttää Etiäistä mobiililaitteella. Nykyinen alusta on vanhanaikainen, eikä mahdollista kehittämistä nykyisten tai tulevien tarpeiden tasolla. 

Etiäisen kehittäminen tukee Rovaniemen kaupungin strategisia tavoitteita liikkumisen ja kulttuurin kokemisen mahdollistavana digitaalisena palveluna niin paikallisille kuin vierailijoille. Uuden konseptin tavoitteena on kulttuuri- ja vapaa-ajankohteiden matalan kynnyksen löydettävyys, ja kannustaa arkiliikuntaan luonto- ja kulttuurikohteiden sekä valmiiden reittien avulla. Konseptissa selvitetään myös kuntalaisten vuorovaikutteisuuden mahdollisuuksia luonto- ja kulttuurikohteiden kokemuksessa ja kehittämisessä. 

Etiäinen-verkkopalvelun kehittäminen ja markkinoiminen lisää vierailijoiden tietoisuutta kaupungin kohteista ja kasvattaa vetovoimaa tuomalla olemassa olevat kohteet entistä monipuolisemmin vierailijoiden saavutettavaksi. Palvelun tarjonta laajennetaan kattamaan luontokohteiden lisäksi laajemmin myös kulttuuri- ja liikuntakohteita. Uudistus suunnitellaan saavutettavaksi, jotta sen käyttö on mahdollista myös erityisryhmille ja palvelu täyttää saavutettavuuslainsäädännön vaatimukset. Alueelliset palvelut ovat käyneet läpi ja päivittäneet kohteiden ja reittien tiedot vuoden 2022 aikana. 

Vuonna 2022 toteutettava konseptointityö sisältää analyysin, kuntalaiskyselyn, tarvekartoituksen, konseptin suunnittelun, käyttäjätestit, visuaalisen suunnittelun ja toteutusmäärittelyn. Teknisestä toteutuksesta tehdään erillinen hankintapäätös. 

 

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki hankkii Etiäinen-verkkopalvelun päivityksen konseptin Tietotalo Infocenter Oy:ltä hintaan 15840 euroa.

Allekirjoitus

Tuula Rintala-Gardin

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut