§ 35 Hankeasiantuntijan toimeen vakinaistaminen, vakanssinumero 54980023

Lataa 

ROIDno-2022-4714

Päätöspäivämäärä

13.12.2022

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen peruste

HS § 57 

Toimialajohtaja Jukka Kujala 16.2.2021 § 27

Kuvaus

Elinvoimapalveluissa on määräaikaisesti täytettynä hankeasiantuntijan toimi 31.12.2022 saakka. Toimen tämän hetkisenä sijoituspaikkana on elinkeino- ja työllisyyspalvelut. Toimen täyttö on tarpeellista myös jatkossa hankkeiden asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi ja hankkeiden toteuttamiseksi. Toimi on tarkoituksenmukaista sijoittaa jatkossa elinkeinopalvelut-yksikön alaisuuteen. 

Hankeasiantuntijan toimeen (vakanssinumero 54980023) esitetään vakinaistettavan hankeasiantuntija Tuija Holm. Hän on toiminut määräaikaisissa työsuhteissa Rovaniemen kaupungissa vuodesta 2017 lähtien lähes yhtäjaksoisesti. Työsopimuksia on yhteensä 8.

Liite Työuraerittely

Päätös

Vakinaistan hankeasiantuntija Tuija Holmin 1.1.2023 alkaen hankeasiantuntijan toimeen vakanssinumero 54980023.

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardin

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut