§ 10 Hankintapäätös / Rovaniemi kylässä -hanke

Lataa 

ROIDno-2022-807

Päätöspäivämäärä

11.4.2022

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen peruste

Toimittajaksi valitaan tarjouspyynnön ehdot täyttävä tarjoaja. Tarjousten vertailua ei tarvinnut suorittaa, koska tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia saapui vain yksi. 

Päätös

Päätän, että Rovaniemi kylässä -hankkeen asiantuntijapalvelun toteuttajaksi valitaan: 

Julius Oförsagd Company Oy

Rovaniemen kaupunki solmii valitun palveluntuottajan kanssa kirjallisen tarjouspyynnön mukaisen hankintasopimuksen. Sopimuskausi alkaa hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimuksen allekirjoittamisesta. 

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardin

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut