§ 33 Kunnallisjohdon seminaari 2023 Rovaniemellä

Lataa 

ROIDno-2022-4610

Päätöspäivämäärä

1.12.2022

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen peruste

Rovaniemen tavoitteena on parantaa Rovaniemen mielikuvaa yrittäjäystävällisenä kaupunkina, ja yhteistyöllä Suomen Yrittäjät ry:n sekä sen jäsenjärjestöjen kanssa, on kaupungille suuri merkitys .Kunnallisjohdon 2-päiväiseen seminaariin Rovaniemelle odotetaan n. 1000 osallistujaa, jotka käyttävät mm. majoitus- ja ravintolapalveluita.  Tapahtuma järjestetään ajankohtana, joka on matkailualalla hiljainen kausi ilman erityisiä tapahtumia. 

Kuvaus

Suomen Yrittäjien kunnallisjohdon seminaari järjestetään vuosittain kiertäen ei paikkakunnilla.  Kunnallisjohdon seminaari on Suomen suurimpia kunta-, alue- ja elinkeinopolitiikan vaikuttajatapaamisia. Kunnallisjohdon seminaariin osallistuu vuosittain noin tuhat kunnanjohtajaa, elinkeinojohtajaa, kunnanvaltuutettua, yrittäjävaikuttajaa, maakuntapäättäjää ja muita alan huippuasiantuntijoita. Tapahtumassa osallistujat pääsevät keskenään pohtimaan kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä eri näkökulmista.  Kunnallisjohdon seminaari järjetetään Rovaniemellä 24.-25.5.2023.

Suomen Yrittäjät ry tarjoaa liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa Rovaniemelle näkyvyyttä esittelymateriaaleissaan internet -sivustolla, sosiaalisessa mediassa, Suomen Yrittäjät ry:n printtimediassa sekä näkyvyyttä itse tapahtumassa.  Rovaniemen kaupungilta odotetaan avustusta tapahtumalle joko järjestämällä kaupungin iltavastaanotto tai suorittamalla rahallinen tuki, joka on 30 000 euroa (alv 0).

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki osallistuus Suomen Yrittäjät ry:n kunnallisjohdon seminaarin järjestelykustannuksiin 30 000 eurolla.

Allekirjoitus

Tuula Rintala-Gardin

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut