§ 27 Likiliike Rovaniemi ry:n toimintatuki vuodelle 2023

Lataa 

ROIDno-2020-3983

Päätöspäivämäärä

7.11.2022

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen peruste

Likiliike on onnistunut toiminnassaan hyvin ja tuonut vahvasti esille paikallista yrittäjyyttä sekä kannustanut rovaniemeläisiä käyttämään oman alueensa palveluita.  Kansallisen ja kansainvälisen verkkokaupan voimakkaan kasvun johdosta, on perusteltua tukea paikallista yrittäjyyttä.   Likiliike Rovaniemi ry jatkaa aiemmin Rovaniemen Yrittäjät ry:n alaisuudessa toimineen Likiliikkeen työtä ja sillä on jo vahva jäsenkunta.  Aiempien neuvottelujen perusteella on tiedostettu, että Rovaniemen kaupungin tuki tulee vähenemään tulevaisuudessa.

Kuvaus

Rovaniemellä on jo useamman vuoden ajan luotu vuorovaikutteisuutta lisääviä yhteistyömuotoja alueen yrittäjien ja kaupungin kehittämistoimen välille. Vuonna 2015 Rovaniemen yrittäjät ry ja Rovaniemen yrittäjänaiset ry perustivat Rovaniemen Kehitys Oy:n, Rovaniemen kaupungin ja yhteistyökumppaneiden kanssa rovaniemeläisyyttä ja paikallisuutta edistävän Likiliike-verkostokonseptin, jolla autetaan kuluttajia löytämään ja kannustetaan heitä suosimaan paikallisia tuotteita ja palveluita hankinnoissaan.

Konsernijaosto päätti 7.11.2017 (§ 25) kokouksessaan, Rovaniemen kaupunki rahoittaa Likiliike-konseptin kehittämistä 40 000 eurolla vuosina 2018–2019 edellyttäen, että Likiliikkeen jäsenyritykset rahoittavat toimintaa vastaavalla summalla vuosittain. Likiliikkeen toiminnan tukemista on jatkettu viranhaltijapäätöksillä vuosina 2020 - 2022.

Likiliike on ollut Rovaniemen Yrittäjät ry:n omistama tavaramerkki. Lokakuussa 2022 perustettiin Likiliike ry, jonka omistukseen Likiliike-tavaramerkki siirtyi. Likiliike ry:stä tuli kattojärjestö paikkakuntakohtaisille Likiliike-yhdistyksille. Rovaniemen Yrittäjät ry:n Likiliike-jaosto päätti syyskokouksessaan 27.10.2022 perustaa uuden yhdistyksen Likiliike Rovaniemi ry:n, jonka hallintaan Likiliikkeen aiempi toiminta siirtyi.

Likiliike Rovaniemi ry on jättänyt liitteenä olevan toiminta-avustushakemuksen vuodelle 2023. 

Likiliikkeen tavoitteena on kasvattaa jäsenmääräänsä ja kaupallisten tuotteidensa myyntiä. Yhteisön rakentamisen osalta yhdistyksen tavoitteena on mm. edesauttaa sitä, että kaupungissa on paikallisia palveluita, elämyksellinen elinympäristö sekä elinvoimainen ja monipuolinen verkosto yrityksiä.  Likiliike Rovaniemi ry nostaa keskusteluun vastuullista kuluttamista sekä paikallisten tuotteiden ja palvelujen tarjontaa. Tärkeimmät keinot tavoitteiden saavuttamiseen ovat erilaiset tapahtumat, markkinointi- ja viestintäkampanjat

Likiliike Rovaniemi hakee avustusta toiminnalleen 35 000 euroa vuodelle 2023. Rovaniemen elinvoimapalvelut ovat käyneet neuvottelut Likiliikkeen toiminnan tukemisesta Rovaniemen yrittäjät ry:n edustajien kanssa vuonna 2021.  Neuvotteluissa elinvoimapalvelut ja Rovaniemen yrittäjät ry yhteisesti totesivat, että toiminnan tuki tulee asteittain pienemään tulevaisuudessa ja tuki pieneni vuonna 30 000 euroon vuonna 2022. 

 

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelujen elinkeinot ja työllisyys palveluale tukee Likiliike Rovaniemi ry:n toimintaa 15 000 eurolla vuonna 2023.

Allekirjoitus

Tuula Rintala-Gardin

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut