§ 5 Osallistuminen Verkostoilla vaihdoksiin -hankkeeseen

Lataa 

ROIDno-2023-311

Päätöspäivämäärä

2.3.2023

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen peruste

Elinvoimalautakunnan delegointimatriisi (25.5.2021, 83 §)

Kuvaus

Lapin Yrittäjät on hakemassa hanketta omistajanvaihdosten tukemiseen. Tämä Lapin Yrittäjät ry:n osarahoittama ja JTF-Rahaston 80 % tuella toteutettava ”Verkostoillavaihdoksiin”-hanke pyrkii vastaamaan aikaisemmissa omistajanvaihdostoimissa tunnistettuihin haasteisiin sekä kokeilee myös uusia toimintatapoja ja malleja.

Hankkeen avulla lappilaisten yrittäjien verkostoa laajennetaan koko Suomeen sekä monipuolistetaan mm. verkostoitumalla yrittäjä- ja kehitysverkostoihin sekä myös kansainvälisiin verkostoihin. Yhteistyöverkostot kattavat myös Suomen Yrittäjät ry:n maahan muuttaneiden yrittäjien verkoston, valtakunnallisen omistajanvaihdosfoorumin, Invest In Finland-verkoston sekä alueelliset toimijat sekä hankkeet, joiden tavoitteena on saada uutta voimaa yritysten työvoimaksi ja omistajiksi. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammattioppilaitosten yrittäjyyskasvatus, innovaatio-, sekä start Up-toimijoiden kanssa. Lapin Yrittäjät ry toimii tämä hankkeen voimin Lapin keskeisenä ja puolueettomana omistajanvaihdostahona, koordinoi alueellista omistajanvaihdosfoorumia ja tarjoaa matalan kynnyksen apua ostajille, myyjille ja sukupolvenvaihdosta harkitseville sekä tukee kuntien elinkeinopalveluja omistajanvaihdoskysymyksissä. Hanke palvelee neuvonnassa ja verkottamisessa kuntarahoitukseen osallistuvien kuntien yrityksiä. Hankkeen yleiset tulokset ovat julkisesti koko maakunnan hyödynnettävissä. Hankkeen alustava budjetti on 242.556 euroa.

Lapin Yrittäjät ovat ehdottaneet Rovaniemen kaupungin osallistumista hankkeeseen omarahoitusosuudella seuraavasti: Vuonna 2023 noin 2430,44 euroa, vuonna 2024 noin 5833,04 euroa ja vuonna 2025 noin 3402,61 euroa. Kuntarahoituksen tarkka summa selviää, kun kunnilta on saatu sitoumukset hankkeen rahoitukseen. Mikäli kuntarahoitus toteutuu riittävänä ja hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen JTF-rahastosta, hanke toteutetaan ajalla 1.8.2023 – 31.7.2025 (24 kk).

Hankkeen avulla voidaan tukea olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä ikääntyvässä yhteiskunnassa sekä mahdollistaa tärkeiden työllistäjien pysyminen alueella. Hankkeen toiminta tulee kaupunkistrategian painotuksia elinvoiman rakentamisesta monipuolisesti ja vastuullisesti.

Päätös

Päätän että Rovaniemen kaupunki osallistuu hankkeen omarahoitusosuuteen yhteensä enintään 11 666,09 € suuruisella rahoitusosuudella edellyttäen että hankkeen muu rahoitus ja toiminta toteutuu suunnitellusti. Hankkeen toiminnasta ja tuloksista raportoidaan elinvoimalautakunnalle erikseen sovittavalla tavalla. Omarahoitusosuus maksetaan kustannuspaikalta 1287, jonne avataan oma projektinumero.

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö Sanna Mäensivu

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut