§ 12 Päätös Foreammatin option käytöstä

Lataa 

ROIDno-2019-3351

Päätöspäivämäärä

16.6.2022

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen peruste

Foreammatti on osoittautunut toimivaksi työkaluksi, ja erityisesti Osaamo- sekä Työkyky käyttöön -hankkeiden toiminnan kannalta jo melko välttämättömäksi välineeksi. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa palvelu ei ole vielä täysimääräisesti käytössä, mutta myös kuntakokeilu on ottanut järjestelmän testikäyttöön asiakkaan työllistymistä tukevien osaamiskartoituksen ja kykyviisarin osalta. Kuntakokeilun aikana tarkentuneen TEM:n ohjeistuksen vuoksi työllisyyspalvelut ei ole voinut ottaa palvelun hankintavastuuta itselleen. Tavoitteena on löytää jatkuvampi rahoitusratkaisu option aikana 30.6.2023 mennessä. 

Kuvaus

Foreammatti on johtava kaupallinen asiakkaille suunnattu työnhaun ja urasuunnittelun pilvipalvelu, joka toimii samalla työllisyyden toimijoille asiakkuudenhallinnan- ja osaamisen kartoittamisen järjestelmänä.  Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluiden hallinnoima Osaamo -Kohtaantoa edistämässä ESR-hanke pilotoi Foreammattia ajalla 21.1.2021-20.7.2021. Hankintaan sisältyi mahdollisuus option käyttöön, jota on aiemmin hyödynnetty ajalle 21.7.2021-30.6.2022. Osaamon, työllisyyspalveluiden hallinnoiman Työkyky käyttöön -hankkeen sekä työllisyyspalveluiden näkökulmasta toimivaksi ja tarpeelliseksi todetun Foreammatin optiota jatketaan edelleen ajalle 1.7.2022 - 30.6.2023. Option hinta on 1700€/kk.

Päätös

Päätän, että Foreammatti-asiakkuudenhallintajärjestelmän option käyttöä jatketaan ajalle 1.7.2022 - 30.6.2023.

Allekirjoitus

Tuula Rintala-Gardin

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut