§ 1 Rovaniemi Arctic Spirit konferenssi 2023

Lataa 

ROIDno-2019-627

Päätöspäivämäärä

11.1.2023

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen peruste

Rovaniemi Arctic Spirit konferenssisarjan jatkon turvaaminen vahvistaa Rovaniemen asemaa Suomen arktisena pääkaupunkina ja kaupungin kansainvälistymistä.

Kuvaus

Rovaniemi Arctic Spirit -konferensseja on järjestetty kahden vuoden välein vuodesta 2013. Niiden päätoteuttajina ovat olleet Lapin yliopiston Arktinen keskus ja Rovaniemen kaupunki.  Järjestäjien tavoitteena on ollut rakentaa Suomeen toistuva arktinen yleiskonferenssi. Järjestyksessä viides Rovaniemi Arctic Spirit -konferenssi järjestetään marraskuussa 2023.

Arktisten alueiden merkitys korostuu tulevaisuudessa, ja Rovaniemen kaupunki panostaa arktiseen yhteistyöhön mm. Arktisten kaupunginjohtajien verkoston kanssa.  Rovaniemen kaupungin osalta merkittävin intressi liittyy kaupungin brändin rakentamiseen arktisena pääkaupunkina, jolloin Suomen merkittävimmät arktiset tapahtumat identifioidaan juuri Rovaniemelle. Arktisen keskuksen intressi puolestaan on vahvistaa roolia kansallisesti ja kansainvälisesti keskeisenä arktisena toimijana, arktisen tiedon keskuksena. Suomen kansallinen intressi on se, että Suomessa on kansainvälisesti arvostettu ja korkeatasoinen säännöllinen arktinen tapahtuma.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki osallistuu Rovaniemi Arctic Spirit -konferenssin toteutukseen 20 000 eurolla vuonna 2023.

Allekirjoitus

Tuula Rintala-Gardin

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut