§ 26 Rovaniemn elävä kaupunkikeskusta ry:n toiminta-avustus vuodelle 2023

Lataa 

ROIDno-2022-4245

Päätöspäivämäärä

7.11.2022

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen peruste

Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry:n tavoitteena on olla merkittävä kaupunkikeskustan yritysten yhteistyöelin, jonka toiminta onnistuessaan edesauttaa kaupunkikonsernissa tehtävää valmistelutyötä ja päätöksentekoa.  Rovaniemen kaupunki pitää tärkeänä myönteisen mielikuvan luomista Rovaniemen kaupunkikeskustasta ja haluaa tukea yhdistyksen toimintaa vuonna 2023.  Toiminnan tukemisesta jatkovuosina käydään neuvottelut sen jälkeen kun yhdistyksen toiminnasta on saatu enemmän kokemusta.

Kuvaus

Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry on perustettu keväällä 2022.  Yhdistyksen tarkoituksena on elävöittää Rovaniemen keskusta-alueen vetovoimaa monipuolisena palvelu ja asuinalueen.  Yhdistys toteuttaa, edistää ja mahdollistaa tapahtumatoimintaa sekä toimii aktivaattorina ja auttaa tapahtumien järjestämisessä. Yhdistys luo edellytyksiä eri toimijoiden yhteistyölle sekä toimii tiedottajana ja sillanrakentajana eri toimijoiden välillä.  Yhdistys tuo keskustan yrittäjien näkemyksen kaupunkisuunnitteluun sekä ottaa kantaa ja antaa lausuntoja kaupunkikeskustaan liittyvissä asioissa.

Yhdistys tukee jäsenyritysten liiketoimintaa yhteismarkkinoinnin ja yhteistoiminnan avulla.  Yhdistyksen kautta jäsenyritykset pysyvät ajan tasalla keskustan kehittämiseen ja toimintaan liittyvissä asioissa. Yhdistys pyrkii löytämään tarpeen mukaan yhteistarjouksia jäsenilleen esim. vartiointipalveluista, kesä- ja talvisomisteista, ikkunapesuista sekä järjestää jäsenilleen hyödyllisiä koulutuksia eri aiheista.  Yhdistys luo positiivista mielikuvaa kehittyvänä kaupunkikeskustana.

Keskusta-alue pitää sisällään 375 ha, sen sisällä on kolme tavarataloa, viisi terveyspalvelua tarjoavaa yritystä, 13 hotellia, 87 kahvilaa / ravintolaa ja 49 parturi-kampaamoa / kauneushoitolaa. (lähde: ALLin elinvoimaraportti 01/2022). Yhdistyksen toiminta-alue kattaa keskustan 375 ha alueelta aina junaradasta Arktikumin rantaan saakka. Aluetta tarkastellaan kahdessa vyöhykkeessä, tiiviimpänä aktiivisempaa keskustan kehittämistä ja laajemman vyöhykkeen kautta tarkastellaan keskustan saavutettavuutta, liikevirtoja jne.

Suomessa toimii aktiivisesti reilut 30 kaupunkikeskustayhdistystä.  Näiden kattojärjestönä toimii 25 vuotta sitten perustettu EKK, Elävät kaupunkikeskustat ry. Rovaniemen kaupunki on EKK:n jäsen.  EKK:n suositus toiminta-avustukselle on 1 euro/asukas, mutta kaupunkien osoittama toimintatuki kaupunkikeskustayhdistyksille vaihtelee kaupunkikohtaisesti.  Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry:n toimittaman materiaalin perusteella toiminta-avustus eri verrokkikaupungeissa vaihtelee 0,38 eurosta/asukas 2,45 euroon/asukas.

Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry hakee toiminnan käynnistämiseen ja tukemiseen ja kaupunkikeskustan kehittämiseen EKK:n suosituksen mukaisesti 1€/asukas vuodeksi 2023. Vuodelle 2024 haetaan 0,80€/asukas ja vuodelle 2025 0,60€/asukas.

Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry tarjoaa tuettavaa summaa vastaan Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelujen edustajalle hallituspaikan yhdistyksen hallituksesta, sekä useamman kaupungin toimijan edustamisen yhdistyksen toimikunnissa.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelujen elinkeinot ja työllisyys palvelualue tukee Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry:n toimintaa 0,38 eurolla/asukas vuonna 2023.  Rovaniemen väkiluku oli 31.12.2021 yhteensä 64 180.  Näin ollen toiminta-avustuksen kokonaismäärä on 24 388,40 euroa.

Allekirjoitus

Tuula RIntala-Gardin

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut