§ 1 Taloussihteerin vakanssin 55060001 määräaikainen täyttäminen

Lataa 

ROIDno-2020-3967

Päätöspäivämäärä

14.1.2021

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen perustelut

Taloussihteerin vakanssi 55060001 on siirretty kaupunginjohtajan henkilöstöpäätöksellä 30.12.2020 § 116 "Taloussihteerin vakanssin siirtäminen (55060001)" ROIDno-2020-4172 elinvoimapalvelujen toimialalle elinkeinopalvelut -yksikköön (kp 1120).

Taloussihteerin tehtäviä on hoitanut Tuija Holm määräaikaisena 31.12.2020 saakka. Määräaikaista työsopimusta jatketaan 31.5.2021 saakka.

Määräaikaisuuden perusteena on sekä elinvoimapalvelualueen että talous- ja rahoituspalveluiden keskeneräiset organisointimuutokset taloushallinnon tehtävien osalta. Työpanos ja palkkakulut jaetaan 50% elinvoimapalvelut toimialalle ja 50 % talous- ja rahoituspalveluihin.

Taloussihteerin keskeisimmät tehtävät :

Hankkeiden hallinta: 

  • hankehallinnointi sisältäen hakemusten, maksatushakemusten ja loppuraporttien ylläpidon eura- raportointijärjestelmässä.

  • opastaminen hanketalousasioissa

  • kansallisten ja kansainvälisten rakennerahastohankkeiden sekä työllisyyshankkeiden taloushallinto ennen hankkeen aloittamista, hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen

  • uusien hankkeiden kartoittaminen sekä mahdollisuuksien analysointi ja esittäminen johdolle

 

Taloushallinnon tehtävät:

  • talousarvion, käyttösuunnitelman ja tilinpäätöksen valmisteluun osallistuminen

  • ostolaskujen asiatarkastus, tiliöinnit ja myyntilaskutus

  • vastaaminen ad hoc kirjanpito/ raportoinnin selvityspyyntöihin

  • kirjanpitoon ja raportointiin liittyvä ohjaus ja seuranta

 

Talous- ja rahoitusjohtajan lausunto: Ei huomautettavaa.

Henkilöstöjohtajan lausunto: Ei huomautettavaa.

Päätös

Päätän, että määräaikaista taloussihteerin tehtävää jatketaan Tuija Holmille hänen suostumuksensa mukaisesti ajalle 1.1.-31.5.2021 perustelu kohdan esityksen mukaan.

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardin

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut