§ 8 Työhönvalmentajan valintapäätös vakanssinumero 74988002

Lataa 

ROIDno-2023-940

Päätöspäivämäärä

24.3.2023

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen peruste

Hakuasiakirjojen, niistä laaditun ansiovertailun ja suoritettujen haastattelujen perusteella virkaan valitaan markkinointimerkonomi Jouko Lehtoniemi.

Lehtoniemi täyttää tehtävän kelpoisuusvaatimuksen ja hänen ansionsa vastaavat viran vaatimuksia.

Lehtoniemellä on aiempaa työkokemusta  heikossa työmarkkina-asemassa olevien ohjaustyöstä sekä osatyökykyisten työhönvalmennustyöstä.

Hänellä on yli 4 vuotta työkokemusta osatyökykyisten työhönvalmennustyöstä.

Lehtoniemi on suorittamassa työkykykoordinaattorin koulutusta, koulutuksen arvioitu valmistuminen on toukokuussa 2023.

Aiemman yökokemuksensa puolesta ja käynnissä olevan työkykykoordinaattorin koulutuksen puolesta hänellä on hyvä työllisyyden ja kuntoutuksen palvelujärjestelmän tuntemus ja hän on käytännössä työskennellyt IPS laatukriteerien

mukaisessa työhönvalmennustyössä ja ollut kehittämässä mallin käyttöönottoa työllisyyspalveluissa.

Aiemman työkokemuksensa kautta Lehtoniemellä on hyvä alueen työmarkkinoiden tuntemus ja valmiita työnantajaverkostoja olemassa. 

Kuvaus

Elinvoimalautakunta on perustanut kokouksessaan 31.1.2023 §13 työllisyyspalveluihin kaksi työhönvalmentajan toistaiseksi voimassa olevaa virkaa.

Virat olivat haettavana sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi,​ Rovaniemen kaupungin nettisivuilla sekä TE-​toimiston sivuilla. Hakuaika alkoi 22.2.2023 ja päättyi 9.3.2023.

Viran kelpoisuusehtona oli  soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tai ammatillinen tutkinto sekä erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Valinnassa eduksi katsottiin työkykykoordinaattorin suoritettu koulutus, IPS-laatukriteerien tuntemuksen, työllisyyden- sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmän tuntemus ja käytännön kokemus työhönvalmennustyöstä. 

Lisäksi tehtävässä  onnistuminen edellyttää kokemusta heikossa työmarkkinatilanteessa olevien ohjaustyöstä, alueen työmarkkinoiden tuntemusta sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Viranomaistyössä tarvitaan kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä lainsäädännön omaksumiseen ja soveltamiseen.

Virkoja hakeneita oli 19, joista yksi keskeytti hakuprosessin. Kaikki hakijat täyttivät viran kelpoisuusehdot.

Hakijoista haastatteluun valittiin 5 hakijaa hakemuksen ja työkokemuksen perusteella. Yksi hakijoista keskeytti hakuprosessin haastatteluvaiheessa joten hakijoista haasteltiin neljä (4). 

Haastattelut toteutettiin 16.3.2023 ja haastattelíjoina toimi palvelualuepäällikkö Sanna Mäensivu ja työnsuunnittelija Tiina Suopajärvi.

 

Päätös

Päätän,​ että työllisyyspalvelujen työhönvalmentajan virkaan (vakanssinumero 74988002) valitaan markkinointimerkonomi Jouko Lehtoniemi  13.4.2023 alkaen. 

Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

 

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö Sanna Mäensivu

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut