§ 7 Työhönvalmentajan valintapäätös vakanssinumero 74988001

Lataa 

ROIDno-2023-940

Päätöspäivämäärä

24.3.2023

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen peruste

Hakuasiakirjojen, niistä laaditun ansiovertailun ja suoritettujen haastattelujen perusteella virkaan valitaan kuntoutuksen ohjaaja (AMK) Outi Ritvakari.

Ritvakari täyttää tehtävän kelpoisuusvaatimuksen, hänellä on tehtävään soveltuva koulutus ja hänen ansionsa vastaavat viran vaatimuksia.

Ritvakarilla on  vahva aiempi työkokemus ja osaaminen heikossa työmarkkina-asemassa olevien ohjaustyöstä sekä osatyökykyisten työhönvalmennustyöstä.

Hänellä on yli 11 vuotta työkokemusta heikossa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden ohjaustyöstä ja sen kehittämisestä.

Lisäksi hän on suorittanut työkykykoordinaattorin koulutuksen.

Koulutuksensa ja työkokemuksensa puolesta hänellä on hyvä kuntoutuksen ja työllisyyden palvelujärjestelmän tuntemus ja hän on käytännössä työskennellyt IPS laatukriteerien

mukaisessa työhönvalmennustyössä ja ollut kehittämässä mallin käyttöönottoa työllisyyspalveluissa. Hän tuntee myös alueen työmarkkinoita ja hänellä on valmiita työnantajaverkostoja olemassa.

Kuvaus

Elinvoimalautakunta on perustanut kokouksessaan 31.1.2023 §13 työllisyyspalveluihin kaksi työhönvalmentajan toistaiseksi voimassa olevaa virkaa.

Virat olivat haettavana sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi,​ Rovaniemen kaupungin nettisivuilla sekä TE-​toimiston sivuilla. Hakuaika alkoi 22.2.2023 ja päättyi 9.3.2023.

Viran kelpoisuusehtona oli  soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tai ammatillinen tutkinto sekä erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Valinnassa eduksi katsottiin työkykykoordinaattorin suoritettu koulutus, IPS-laatukriteerien tuntemuksen, työllisyyden- sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmän tuntemus ja käytännön kokemus työhönvalmennustyöstä. 

Lisäksi tehtävässä  onnistuminen edellyttää kokemusta heikossa työmarkkinatilanteessa olevien ohjaustyöstä, alueen työmarkkinoiden tuntemusta sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Viranomaistyössä tarvitaan kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä lainsäädännön omaksumiseen ja soveltamiseen.

Virkoja hakeneita oli 19, joista yksi keskeytti hakuprosessin. Kaikki hakijat täyttivät viran kelpoisuusehdot.

Hakijoista haastatteluun valittiin 5 hakijaa hakemuksen ja työkokemuksen perusteella. Yksi hakijoista keskeytti hakuprosessin haastatteluvaiheessa joten hakijoista haasteltiin neljä (4). 

Haastattelut toteutettiin 16.3.2023 ja haastattelíjoina toimi palvelualuepäällikkö Sanna Mäensivu ja työnsuunnittelija Tiina Suopajärvi.

 

 

Päätös

Päätän,​ että työllisyyspalveluiden työhönvalmentajan virkaan (vakanssinumero 74988001) valitaan kuntoutuksen ohjaaja (AMK) Outi Ritvakari 13.4.2023 alkaen.

Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

 

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö Sanna Mäensivu

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut