§ 9 Työnsuunnittelijan valintapäätös

Lataa 

ROIDno-2023-1194

Päätöspäivämäärä

14.4.2023

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen peruste

Perusteena esitykselle on Henriikka Tauriaisen aiemmasta työkokemuksesta saatu hyvä perehtyneisyys työllisyyspalveluiden tehtäväalueisiin, kokemus aiemmista viestintätehtävistä sekä soveltuvuus työnsuunnittelijan tehtävään. 

Kuvaus

Työllisyyspalveluissa on ollut haettavana työnsuunnittelijan (vakanssinumero 5848003) toimi. Toimi oli haettavana sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi,​ Rovaniemen kaupungin nettisivuilla sekä TE-​toimiston sivuilla. Hakuaika alkoi 13.3.2023 ja päättyi 28.3.2023. 

Toimen kelpoisuusehtona oli soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tai ammatillinen tutkinto. Eduksi katsottiin työllisyyspalveluiden tuntemus sekä kokemus viestintätehtävistä. Lisäksi edellytettiin itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelyotetta sekä hyviä asiakaspalvelu-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja. Tehtävässä tarvitaan myös tarkkuutta ja huolellisuutta.

Määräajassa tehtävää haki 38 hakijaa, joista 37 täytti toimen kelpoisuusehdon.  Haastatteluun valittiin 6 hakijaa hakuasiakirjojen sekä aiemman työkokemuksen ja koulutuksen perusteella .Haastattelut pidettiin 4.-5.4.2023. Haastattelijoina toimivat palvelukoordinaattori (Soile Saastamoinen) ja projektipäällikkö (Joni Minkkinen). 

Hakuasiakirjojen,​ niistä laaditun ansiovertailun ja suoritettujen haastattelujen perusteella haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että toimeen valitaan Henriikka Tauriainen (restonomi).

 

Päätös

Päätän, että työnsuunnittelijan toimeen valitaan restonomi Henriikka Tauriainen 3.5.2023 alkaen.

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö, elinkeinot ja työllisyys Sanna Mäensivu

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut