§ 2 Yhteistyösopimus Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n kanssa

Lataa 

ROIDno-2020-2854

Päätöspäivämäärä

12.1.2023

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen peruste

Yhteistyösopimus Rovaniemen kaupungin ja Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n välillä Sadonkorjuumarkkinoiden järjestämisestä vuosina 2023-2025 Rovaniemen Kotiseutumuseon pihapiirissä.

Kuvaus

Rovaniemen kaupunki ja Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry ovat neuvotelleet yhteistyösopimuksen laatimisesta, jonka tarkoituksena on järjestää yhdessä vuosina 2023 – 2025 perinteiset Sadonkorjuumarkkinat syyskuussa Rovaniemen Kotiseutumuseon pihapiirissä. Sadonkorjuumarkkinat järjestetään yhtenä Rovaniemi-viikon tapahtumista. Sopimus sisältää option vuosien 2026-2027 Sadonkorjuumarkkinoiden järjestämisestä, mikäli osapuolet siihen sitoutuvat.

Sadonkorjuumarkkinat tarjoavat paikallisille lähialueen yrittäjille, tuottajille ja toimijoille mahdollisuuden myydä omia tuotteitaan ja tehdä toimintaansa tutuksi. Samalla myös museoalue sisältöineen tulee tunnetuksi rovaniemeläisten yhteisenä perinnekulttuurin elämys- ja oppimiskeskuksena.

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry sitoutuu luovuttamaan maksutta Sadunkorjuumarkkinoiden tarvitseman alueen kotiseutumuseon pihapiiristä. Yhdistys vastaa tapahtuman käytännön järjestämisen edellyttämistä tehtävistä ja vastuista (mm. markkinointi, viranomaisilmoitukset, myyjien ja myyntipaikkojen koordinointi, tekninen huolto, ensiapu, liikenteenohjaus ja oheisohjelmat), jota tehdään ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja sen jälkeen jäsenistönsä talkootyönä.

Rovaniemen kaupunki vastaa Sadonkorjuumarkkinoiden toteuttamiseen liittyvistä kuluista vuosittain hyväksyttävän talousarvion mukaisesti siten, että Rovaniemen kaupungin rahoitusosuus on enintään 9.000 euroa vuodessa. 

Yhdistys saa korvauksena tekemästään talkootyöstä myyjien suorittamat pöytämaksut. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa kustannuksellaan omaa myyntitoimintaa. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry käyttää kaikki markkinatapahtuman yhteydessä saamansa tulot museotoimintansa ja -rakennustensa ylläpitoon.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki toteuttaa yhteistyössä Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n kanssa Sadonkorjuumarkkinat vuosina 2023-2025 yhteistyösopimuksen mukaisesti.
Sovittu rahoitusosuus maksetaan alueellisten palvelujen kustannuspaikalta 1295.

Allekirjoitus

Tuula Rintala-Gardin, palvelualuepäällikkö

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut