§ 31  ADW2023 päätöstapahtuman Attention! -Arctic Fashion Shown tuottaminen

Lataa 

ROIDno-2021-558

Päätöspäivämäärä

28.11.2022

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen peruste

MKG Production Merja Groundstroem T:mi (Fashion Model Agency) on alalla pitkään toiminut palveluntuottaja, joka on järjestänyt vastaavanlaisia tapahtumia eri kaupungeissa sekä ollut myös tuottamassa Arctic Design Weekin kaksi aikaisempaa muotinäytöstapahtumaa yhteistyössä yliopiston kanssa. Yrittäjällä on valmiit kontaktit muotialan toimijoihin Suomessa ja Lapissa, valmiiksi testattu konsepti logistiikkaratkaisuineen, koulutettu henkilöstö sekä onnistuneen tapahtumasisällön tuottamiseen.vaadittava osaaminen.

Kuvaus

Rovaniemen elinvoimalautakunta on päätöksellään 31.5.2022 (§ 93) myöntänyt 30 000 euron rahoituksen Arctic Design Week -tapahtuman tuottamiseen vuonna 2023.  Lisäksi rahoitusta haetaan eri yhteistyökumppaneilta.  Arctic Design Weekin ohjelmiston yksi näyttävimmistä ja erikoisimmista osuuksista on Attention! –päätöstapahtuma ulkoilmalavalla Lordin Aukiolla. Sen keskeisenä osana on Arctic Fashion Show, jonka toteutuksessa yhteistyötahoina ovat mm. Lapin yliopisto ja Milanon Polytecnico yliopisto. Arctic Fashion Shown ammattimainen toteutus edellyttää paitsi laadukasta substanssiosaamista, hyviä kontakteja ja olemassa olevia malliresursseja, myös myyntityötä kohderyhmänä suomalaiset designtalot. Attention! –päätöstapahtuma on visuaalinen elämys ja koko perheen muotinäytös. Esiteltävät asut ovat sekä paikallisten että kansallisten muotisuunnittelijoiden luomia. Myös kansainvälisen opiskelijayhteistyön tuotokset ovat osa omaleimaista tapahtumaa.

MKG Production Merja Groundstroem T:mi (Fashion Model Agency) on jättänyt liitteenä olevan tarjouksen tapahtuman toteutuksesta. Tapahtuman kokonaisbudjetiksi on arvioitu 17.000 euroa. Rovaniemen kaupunki vastaa tapahtuman tuotannosta 8000 eurolla ja MKG Production Merja Groundstroem T:mi (Fashion Model Agency) kantaa riskin tapahtuman tuottamiseen tarvittavista muista tuotoista yritysten osallistumismaksujen osalta.

MKG Production Merja Groundstroem T:mi (Fashion Model Agency) on tuottanut tapahtumia 43- vuoden kokemuksella ja ammattitaidolla mm. kauppakeskuksille, messuille, tavarataloille, Liikekeskusta ry:lle, laivayhtiöille jne.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki ostaa Arctic Fashion Show -tapahtuman tuotannon MGK Production Merja Groundstroemilta 8000 eurolla.  

Allekirjoitus

Tuula Rintala-Gardin

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut