§ 10 Kokin toimen täyttäminen (vakanssinro 09240047)

Lataa 

ROIDno-2021-1035

Päätöspäivämäärä

17.2.2023

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Ruoka- ja puhtauspalvelut

Päätöksen peruste

Ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualueella ruokapalvelut yksikössä on ollut haettavana kokin toimi (vakanssinro 09240047). Toimi on ollut julkisesti haettavana 11.1.-26.1.2023 välisen ajan. Toimen kelpoisuusehtona on ollut ruokapalvelualan perustutkinto ja työkokemusta keittiön tehtävistä sekä edustustarjoilun kokonaisuuden osaaminen. Työntekijältä edellytettiin myös,  aitoa kiinnostusta kokin työtä kohtaan, asiakaspalveluhenkisyyttä, ruoanvalmistustaitoa sekä esteettistä silmää luoda näyttäviä annoksia keittiössä ja tyylikkäitä kattauksia salissa. Työssä tarvitaan myös perus TVT-taitoja, suunnittelu ja organisointitaitoja, joustavuutta ja paineensietokykyä erilaisten yllättävien tilanteiden selvittämiseen sekä hyviä yhteistyötaitoja. 

Määräaikaan mennessä toimea haki viisi (5) henkilöä, joista hakemusten perusteella kaksi (2) täytti kaikki kelpoisuusvaatimukset ja heidät kutsuttiin haastatteluun. Palvelualuepäällikkö ja ruokapalveluohjaaja haastattelivat kaksi hakijaa 6.-13.2. välisenä aikana. Molemmilla haastatelluista on koulutus ja osaaminen tehtävään, mutta haastattelujen jälkeen toinen haastatelluista ilmoitti, että ei ole käytettävissä tehtävään. Haastatteluiden perusteella arviointiryhmä esittää, että kokin toimeen (vakanssinro 09240047) valitaan henkilö.

HS § 57 / KV 24.1.2022 § 5

Jatkodelegointi § 56 / KH 19.10.2020 § 341

Elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtajan päätös 16.2.2021 § 27

Päätös

Päätän valita ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualueen ruokapalvelut yksikköön kokin  toimeen (vakanssinro 09240047) henkilön 6.3.2023 alkaen edellä esitetyillä perusteilla. Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja valitun on toimitettava hyväksytty lääkärintodistus kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

 

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö Hajnalka Kiss-Herttua

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut