§ 5 Kokin valinta (vakanssinro 17720043)

Lataa 

ROIDno-2021-1035

Päätöspäivämäärä

9.1.2023

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Ruoka- ja puhtauspalvelut

Päätöksen peruste

Ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualueella ruokapalvelut yksikössä on ollut haettavana kokin toimi (vakanssinro 17720043). Toimi on ollut julkisesti haettavana 11.-25.11.2022 välisen ajan. Toimen kelpoisuusehtona on ollut ruokapalvelualan perustutkinto ja työkokemusta keittiön tehtävistä sekä erityisruokavalioiden valmistuksen osaaminen. Työntekijältä edellytettiin myös, että hän osaa suunnitella ja organisoida oman työn toteuttamisen. Lisäksi tehtävässä tarvitaan joustavuutta ja paineensietokykyä erilaisten yllättävien tilanteiden selvittämiseen, kestävyyttä toistotyössä sekä erilaisissa työyhteisöissä työskentelemiseen vaadittavia hyviä yhteistyötaitoja ja rohkeutta kohdata asiakas ystävällisessä hengessä.

Määräaikaan mennessä toimea haki viisi (5) henkilöä, joista hakemusten perusteella kaksi (2) täytti kelpoisuusvaatimukset. Haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa. Palvelualuepäällikkö ja ruokapalveluohjaaja haastattelivat kaksi hakijaa 1.12.2022. Molemmilla haastatelluista on koulutus ja osaaminen tehtävään, mutta valituksi esitetyllä henkilöllä on huomattavasti pidemmästi työkokemusta saman tyyppisistä tehtävistä sekä lisäkoulutus myös erityisruokavalioiden toteuttamiseen. Haastatteluiden perusteella arviointiryhmä esittää, että kokin toimeen (vakanssinro 17720043) valitaan henkilö.

HS § 57 / KV 24.1.2022 § 5

Jatkodelegointi § 56 / KH 19.10.2020 § 341

Elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtajan päätös 16.2.2021 § 27

Päätös

Päätän valita ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualueen ruokapalvelut yksikköön kokin  toimeen (vakanssinro 17720043) henkilön 1.12.2022 alkaen edellä esitetyillä perusteilla.

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö Hajnalka Kiss-Herttua

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut