§ 16 Määräaikaisen keittiömestarin irtisanoutuminen ja täyttölupa vakanssille 09240035

Lataa 

ROIDno-2021-1031

Päätöspäivämäärä

26.6.2023

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Ruoka- ja puhtauspalvelut

Päätöksen peruste

Henkilö on 21.6.2023 päivätyllä sähköpostilla ilmoittanut irtisanoutuvansa ruoka- ja
puhtauspalveluiden keittiömestarin määräaikaisesta toimesta (vakanssinro 09240035) siten, että
työsuhde päättyy 12.7.2023. Keittiömestarin toimi on tarpeen täyttää.

Päätös

Myönnän henkilölle eron ruoka- ja puhtauspalveluiden keittiömestarin määräaikaisesta toimesta
(vakanssinro 09240035) 13.7.2023 alkaen ja samalla myönnän vakanssille 09240035 täyttöluvan.

Allekirjoitus

Vs. palvelualuepäällikkö Ritva Ojala

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut