§ 15 Ruokapalveluiden tehtävä- ja nimikemuutokset vakansseille 72575032 ja 72575004

Lataa 

ROIDno-2022-3509

Päätöspäivämäärä

3.11.2022

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Ruoka- ja puhtauspalvelut

Päätöksen peruste

Elinvoimapalvelut toimialan Ruoka- ja puhtauspalvelut ruokapalvelut yksikössä henkilöstön tehtäväkuvauksia ja nimikkeitä on tarkistettu siten, että tehtävä ja nimike vastaa paremmin todellista työn sisältöä ja vastaa toiminnan tehostamisvaatimuksia. Ruokapalveluiden toimintaa on tehostettu kehityskeskustelujen ja tehtäväkuvauksien muutosten pohjalta. Muutoksissa on otettu huomioon osaaminen ja työnkuvan muutokset. Hallintosäännössä on kaupunginhallituksen toimivaltaa siirretty elinvoimalautakunnalle, joka on edelleen delegoinut toimivaltaa viranhaltijoille.

Tehtävänimikkeen muutos vakanssinumero 72575032 ja 72575004

Kairatien tuotantokeittiön henkilöstöstä on keittiömestareita lähtenyt muualle töihin niin ruokapalvelun omiin kuin yksityisen puolen yksiköihin. Keittiömestareiden rekrytointi ei ole tuottanut haluttua tulosta, joten tehtäväkuvia ja nimikkeitä muuttamalla kykenemme pääsemään tilanteessa eteenpäin.

Vakanssien 72575032 ja 72575004 nykyiset ruokapalvelutyöntekijä tehtävänimikkeet muutetaan tehtävänimikkeeksi kokki. Muutos tulee voimaan 1.9.2022.

Toimissa työskennelleet työntekijät ovat jo nyt toimineet kokin tehtävänkuvan mukaisesti.

Henkilöstö- ja hallintojohtajan lausunto: Ei huomauttamista.

Päätös

Päätän perusteluiden mukaisesti, että vakanssien 72575032 ja 72575004 ruokapalvelutyöntekijä tehtävänimikkeet muutetaan kokin nimikkeeksi 1.9.2022 alkaen.

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö Hajnalka Kiss-Herttua

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut