§ 21 Ruokapalvelutyöntekijän toimen täyttäminen (vakanssinro 72575006)

Lataa 

ROIDno-2021-1035

Päätöspäivämäärä

4.9.2023

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Ruoka- ja puhtauspalvelut

Päätöksen peruste

Määräaikaan mennessä tointa haki kuusitoista (16) henkilöä, joista hakemusten perusteella seitsemän (7) hakijaa täytti kelpoisuusvaatimukset. Anonyymien hakemusten perusteella heistä valittiin kolme (3) haastatteluun. Ruokapalvelun palveluohjaaja ja palvelualuepäällikkö haastattelivat hakijat 16. - 22.8. välisenä aikana. Yksi haastatteluun kutsutuista perui hakemuksensa.

Kaikilla haastateluun kutsutuilla on ruokapalvelualan perustutkinto ja työkokemusta vastaavista tehtävistä sekä kyky huomioida asiakkaiden toiminnan luonne. Lopulliseen valintaan vaikutti haastatteluissa esiin tulleet vahvuudet muiden vaadittujen taitojen osalta ja pitkä kokemus vastaavasta tehtävästä.

Haastattelujen tuloksena soveltuvuus juuri kyseiseen tehtävään ja työyhteisöön toteutui parhaiten henkilöllä. Haastatteluiden perusteella haastatteluryhmä esittää, että kyseiseen ruokapalvelutyöntekijän toimeen (vakanssinro 72575006) valitaan henkilö ja varasijalle henkilö.

HS § 53 / KV 17.6.2023 § 70

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan päätös 2.6.2023 § 17

Kuvaus

Ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualueella ruokapalvelut yksikössä on ollut haettavana ruokapalvelutyöntekijän toimi (vakanssinro 72575006). Toimen aloituspaikkana on Napapiirin päiväkodin keittiö. Toimi on ollut julkisesti haettavana 24.5.- 4.8.2023 välisen ajan. Toimen kelpoisuusehtona on ollut ruokapalvelualan perustutkinto ja työkokemusta vastaavista tehtävistä sekä kykyä huomioida asiakkaiden toiminnan luonne.

Työntekijältä edellytetään myös, että hän osaa suunnitella ja organisoida oman työn toteuttamisen. Lisäksi tehtävässä tarvitaan joustavuutta ja paineensietokykyä erilaisten yllättävien tilanteiden selvittämiseen sekä kestävyyttä toistotyössä. Suuressa lähityöyhteisössä toimiminen vaatii hyviä yhteistyötaitoja.

Päätös

Päätän valita ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualueen ruokapalvelut yksikköön ruokapalvelutyöntekijän toimeen (vakanssinro 72575006) henkilön 1.10.2023 alkaen edellä esitetyillä perusteilla. Mikäli valittu henkilö ei ota ruokapalvelutyöntekijän tointa vastaan niin päätän ensimmäiselle varasijalle valita henkilön. Valitulta edellytetään, että hän ilmoittaa toimen vastaanottamisesta 12.9.2023 mennessä.

Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja valitun on toimitettava hyväksytty lääkärintodistus kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Allekirjoitus

palvelualuepäällikkö Hajnalka Kiss-Herttua

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut