§ 6 Ruokapalvelutyöntekijän valinta (vakanssinro 09240044)

Lataa 

ROIDno-2021-1035

Päätöspäivämäärä

10.1.2023

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Ruoka- ja puhtauspalvelut

Päätöksen peruste

Ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualueella ruokapalvelut yksikössä on ollut julkisesti haettavana ruokapalvelutyöntekijän toimi (vakanssinro 09240044)  11.-25.11.2022 välisen ajan. Toimen kelpoisuusehtona on ollut ruokapalvelualan perustutkinto ja työkokemusta suuren tuotantokeittiön ja siihen kuuluvien palvelukeittiöiden tehtävistä. Työntekijältä edellytettiin myös, että hän osaa suunnitella ja organisoida oman työn toteuttamisen. Lisäksi tehtävässä tarvitaan joustavuutta ja paineensietokykyä erilaisten yllättävien tilanteiden selvittämiseen, kestävyyttä toistotyössä sekä erilaisissa työyhteisöissä työskentelemiseen vaadittavia hyviä yhteistyötaitoja.

 

Määräaikaan mennessä toimea haki viisi (5) henkilöä, joista hakemusten perusteella kaksi (2) täytti kelpoisuusvaatimukset. Haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa. Palvelualuepäällikkö ja ruokapalveluohjaaja haastattelivat kaksi hakijaa 1.12.2022 sekä 19.12.2022. Molemmilla haastatelluista on koulutus ja osaaminen tehtävään, mutta valituksi esitetyllä henkilöllä on huomattavasti pidemmästi työkokemusta samantyyppisistä tehtävistä. Haastatteluiden perusteella arviointiryhmä esittää, että ruokapalvelutyöntekijän toimeen (vakanssinro 09240044) valitaan henkilö.

HS § 57 / KV 24.1.2022 § 5

Jatkodelegointi § 56 / KH 19.10.2020 § 341

Elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtajan päätös 16.2.2021 § 27

Päätös

Päätän valita ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualueen ruokapalvelut yksikköön ruokapalvelutyöntekijän toimeen (vakanssinro 09240044) henkilön 1.1.2023 alkaen edellä esitetyillä perusteilla.

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö Hajnalka Kiss-Herttua

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut