§ 18 Siivoojan toimen täyttäminen (vakanssinro 47400111)

Lataa 

ROIDno-2021-1035

Päätöspäivämäärä

14.8.2023

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Ruoka- ja puhtauspalvelut

Päätöksen peruste

Määräaikaan mennessä toimia haki kaksikymmentäseitsemän (27) henkilöä, joista hakemusten perusteella kolmetoista (13) hakijaa täytti kelpoisuusvaatimukset. Anonyymien hakemusten perusteella heistä valittiin seitsemän (7) haastatteluun. Puhtauspalvelun palveluesimies ja puhtauspalveluohjaaja haastattelivat hakijat 7.-9.8. välisenä aikana.

Kaikilla haastatelluilla on puhtausalan ammattitutkinto tai kokemusta ammatillisesta siivoustyöstä, lopulliseen valintaan vaikutti haastatteluissa esiin tulleet vahvuudet muiden vaadittujen taitojen osalta.

Haastattelujen tuloksena soveltuvuus juuri kyseiseen tehtävään ja työyhteisöön toteutui parhaiten henkilöllä. Haastatteluiden perusteella arviointiryhmä esittää, että siivoojan toimeen (vakanssinro 47400111) valitaan henkilö ja varasijalle henkilö.

HS § 57 / KV 24.1.2022 § 5

Jatkodelegointi § 56 / KH 19.10.2020 § 341

Elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtajan päätös 16.2.2021 § 27

Kuvaus

Ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualueella puhtauspalvelut yksikössä on ollut haettavana kolme (3) siivoojan tointa (vakanssinrot 47400104, 47400111, 47400114). Toimet ovat olleet julkisesti haettavana 24.5.-21.7.2023 välisen ajan. Toimien kelpoisuusehtona on ollut puhtausalan ammattitutkinto tai kokemusta ammatillisesta siivoustyöstä.

Hakijalta odotetaan työmotivaatiota ja intoa oppia uutta. Työntekijältä edellytetään, että hän osaa suunnitella ja organisoida oman työn toteuttamisen. Lisäksi tehtävässä tarvitaan joustavuutta ja paineensietokykyä erilaisten yllättävien tilanteiden selvittämiseen sekä kestävyyttä toistotyössä. Suuressa lähityöyhteisössä toimiminen vaatii hyviä yhteistyötaitoja.

Päätös

Päätän valita ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualueen puhtauspalvelut yksikköön siivoojan  toimeen (vakanssinro 47400111) henkilö 4.9.2023 alkaen edellä esitetyillä perusteilla. Mikäli valittu henkilö ei ota siivoojan tointa vastaan niin päätän ensimmäiselle varasijalle valita hnekilön. Valitulta edellytetään, että hän ilmoittaa toimen vastaanottamisesta 17.8.2023 mennessä.

Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja valitun on toimitettava hyväksytty lääkärintodistus kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö Hajnalka Kiss-Herttua

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut