§ 13 Siivoojan valinta (vakanssinro 47400038)

Lataa 

ROIDno-2021-1035

Päätöspäivämäärä

7.9.2022

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Ruoka- ja puhtauspalvelut

Päätöksen peruste

Ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualueella siivouspalvelut yksikössä on ollut haettavana siivoojan toimi (vakanssinro 47400038). Toimi on ollut julkisesti haettavana 9.-23.8.2022 välisen ajan. Toimen kelpoisuusehtona on ollut puhtausalan ammattitutkinto tai kokemusta siivoustyöstä. Määräaikaan mennessä toimea haki yhdeksän (9) henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Haastatteluun kutsuttiin nelja hakijaa, joista yksi ei saapunut haastatteluun. Siivouspalveluesimies ja siivouspalveluohjaaja haastattelivat kolme hakijaa 1.9.2022, 5.9.2022 ja 6.9.2022.

Haastatteluiden perusteella arviointiryhmä esittää, että siivoojan toimeen (vakanssinro 47400038) valitaan henkilö.

 

HS § 57 / KV 24.1.2022 § 5

Jatkodelegointi § 56 / KH 19.10.2020 § 341

Elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtajan päätös 16.2.2021 § 27

Päätös

Päätän valita ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualueen siivouspalvelut yksikköön siivoojan  toimeen (vakanssinro 47400038) henkilön 12.9.2022 alkaen edellä esitetyillä perusteilla.

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö Hajnalka Kiss-Herttua

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut