§ 16 Tehtävänimikkeen muutos vakanssille 72575024

Lataa 

ROIDno-2022-3509

Päätöspäivämäärä

3.11.2022

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Ruoka- ja puhtauspalvelut

Päätöksen peruste

Elinvoimapalvelut toimialan Ruoka- ja puhtauspalvelut ruokapalvelut yksikössä henkilöstön tehtäväkuvauksia ja nimikkeitä on tarkistettu siten, että tehtävä ja nimike vastaa paremmin todellista työn sisältöä ja vastaa toiminnan tehostamisvaatimuksia. Ruokapalveluiden toimintaa on tehostettu kehityskeskustelujen ja tehtäväkuvauksien muutosten pohjalta. Muutoksissa on otettu huomioon osaaminen ja työnkuvan muutokset. Hallintosäännössä on kaupunginhallituksen toimivaltaa siirretty elinvoimalautakunnalle, joka on edelleen delegoinut toimivaltaa viranhaltijoille.

Tehtävänimikkeen muutos vakanssinumero 72575024

Ruokapalvelutyöntekijän tehtävää hoitavan työntekijän tehtävänkuva on muuttunut keittiömestarin tehtäväkuvan mukaiseksi, koska keittiömestarin tehtävään ei ole löytynyt pätevää hakijaa. Ruokapalvelutyöntekijän vakanssilla (72575024) oleva työntekijä on taitojen ja osaamisen puolesta  pätevä keittiömestarin tehtävään.

Ruokapalvelutyöntekijän vakanssin 72575024 tehtävänimike muutetaan keittiömestarin tehtäväksi.

 

Henkilöstö- ja hallintojohtajan lausunto: Ei huomauttamista.

Päätös

Päätän perusteluiden mukaisesti, että vakanssin 72575024 ruokapalvelutyöntekijä tehtävänimike muutetaan keittiömestarin nimikkeeksi 1.9.2022 alkaen.

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö Hajnalka Kiss-Herttua

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut